Reguły Incoterms w transporcie kolejowym

W transporcie kolejowym docenia się przede wszystkim atrakcyjną cenę oraz możliwość wygodnego przewozu nawet stosunkowo ciężkich ładunków. Jeśli decydujemy się zamówić towar, będziemy musieli powziąć konkretne decyzje w związku z regułami Incoterms w transporcie kolejowym.

Reguły Incoterms – najważniejsze informacje

Mówiąc o regułach Incoterms, warto wspomnieć, że są to po prostu Międzynarodowe Reguły Handlu, którymi mogą kierować się podmioty, podejmujące działania w zakresie wymiany handlowej. Nie oznacza to jednak, że strony wymiany zawsze muszą stosować się do tych reguł. To konieczne, tylko jeśli podmioty wymiany ustalą to między sobą (reguły mają fakultatywny charakter).

Reguły Incoterms w transporcie kolejowym

  1. EXW

Reguła Incoterms 2020 EXW mówii o tym, że dostawca zobowiązany jest stosować się do określonego terminu dostarczenia przesyłki. Taką usługę musi zrealizować również w ustalonym wcześniej miejscu. To na nim spoczywają obowiązki związane z takimi czynnościami, jak kontrolowanie wagi produktu czy właściwe oznaczenie towaru. Co powinniśmy natomiast wiedzieć o obowiązkach kupującego? W chwili, gdy ładunek zostanie przekazany przewoźnikowi, kupujący obciążony obciążony odpowiedzialnością w związku z organizacją importu, eksportu i tranzytu. Oprócz tego musi zatroszczyć się o takie kwestie jak podatki czy cło.

  1. FCA

Incoterms 2020 FCA to najczęściej wybierane reguły. W tym przypadku na sprzedawcy spoczywa obowiązek poniesienia kosztów odprawy eksportowej. W praktyce ponosi więc koszty dostarczenia towaru oraz skompletowania odpowiedniej dokumentacji, a następnie dostarczenie towarów i faktury do ustalonego wcześniej miejsca. Kiedy zatem odpowiedzialność zostaje przeniesiona na importera? Odpowiedzialność za ładunek zostaje na niego przeniesiona w momencie, gdy podmiot sprzedający dostarcza przesyłkę do terminalu (lub przekazuje ją we własnym magazynie itp.).

Reguły Incoterms w transporcie kolejowym

Wyżej wspomniane reguły Incoterms to jedynie przykłady. Jeśli wybieramy transport kolejowy, warto zapoznać się również z innymi kwestiami. Profesjonalni usługodawcy oferujący międzynarodowe usługi transportowe (np. Grupa Transportowa) mają szeroką wiedzę na temat Incoterms w transporcie kolejowym. Oprócz wyżej wspomnianych zasad, mogą realizować również zadania zgodnie z np. regułą Incoterms 2020 CIP (Carriage and Insurance Paid to) czy Incoterms 2020 DAP (Delivery at Place).

Artykuł powstał przy współpracy firmy transportowej https://www.grupatransportowa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *