loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:

Video z Antyradarem

Subskrypcja newslettera

Jak działa alkomat?

Alkomat składa się z trzech zasadniczych modułów:

  • układ mechanicznej obróbki powietrza,
  • komórka pomiarowa,
  • układ elektroniczny obliczający stężenie i sterujący obsługą urządzenia.

Układ mechanicznej obróbki powietrza ma na celu dostarczenie do komórki pomiarowej ściśle określonej dawki próbkowanego powietrza. Komórka pomiarowa pod wpływem etanolu zawartego w próbce, w zależności od zastosowanego rozwiązania, zmienia rezystancję półprzewodnika lub indukuje prąd w stopniu proporcjonalnym do ilości etanolu. Układ elektroniczny porównuje następnie wartość prądu z danymi wzorcowymi i podaje na wyświetlaczu obliczone w ten sposób stężenie.

O ile sam układ obliczeniowy, jeśli tylko jest prawidłowo skalibrowany, nie ma większego wpływu na dokładność pomiaru, to zastosowane rozwiązania zarówno układu obróbki powietrza, jak i komórki pomiarowej - sensora, decydują o jakości całego testera.

Sensory

W alkomatach stosuje się trzy główne grupy sensorów:

  • półprzewodnikowe,
  • elektrochemiczne,
  • spektrofotometryczne.

Sensory półprzewodnikowe są bardzo tanie, ale najmniej dokładne. Działają na zasadzie zmiany rezystancji pod wpływem utleniania się etanolu na ich powierzchni. Niestety nie tylko etanolu. Identyczny efekt powodują też inne substancje - węglowodory, nikotyna, aceton i inne związku chemiczne mogące występować np. w pożywieniu. Aby uniknąć zafałszowania wyników, należy więc przed pomiarem przepłukać wodą usta i stosować się ściśle według instrukcji obsługi.

Sensory elektrochemiczne są znacznie droższe, ale też dają o wiele dokładniejsze wyniki i są odporne na substancje inne niż etanol. Zasada ich działania opiera się na zjawisku selektywnego ogniwa paliwowego, które pod wpływem przechodzącego na nim przemianę chemiczną etanolu powoduje uwolnienie elektronów i w rezultacie powstanie prądu elektrycznego. Sensory elektrochemiczne różnią się między sobą zarówno jakością, jak i ceną. W popularnych alkomatach próżno szukać bardzo drogich rozwiązań stosowanych w urządzeniach policyjnych, ale i tak są to urządzenia o dokładności znacznie większej niż te oparte na sensorach półprzewodnikowych.

Sensory spektrofotometryczne do badania stężenia etanolu w próbce wykorzystują analizę spektralną światła mierząc absorbcję promieniowania przechodzącego przez ściśle określoną objętość gazu w funkcji długości fali. Urządzenia z tej grupy są najdokładniejsze i mogą wręcz wypełniać rolę wzorca, jednak ze względu na swoją cenę i wymiary wykorzystywane są wyłącznie jako stacjonarne urządzenie dowodowe w policji, sądach czy szpitalach.

 

Poszukujesz prezentu dla bliskich?

Nasze propozycje doskonałych prezentów oznaczyliśmy choinką :)