loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:

Video z Antyradarem

Subskrypcja newslettera

Regulamin zakupów

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014.

 

Sklep internetowy "ANTYRADARY i nie tylko!", działający pod adresem antyradary.sklep.pl, prowadzony jest przez: Neo Magnetics z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rybnickiej 15/17, NIP 899-249-00-80, Regon 932955476, Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Prezydenta m. Wrocławia - wpis nr 170136, konto bankowe nr 29 1140 2004 0000 3002 3370 0777.

Słowniczek:


Sklep
- sklep internetowy działający pod adresem antyradary.sklep.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze
- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia
- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient
- osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta
- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy
- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny
- płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu przelewy24.pl lub innych systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru
- punkt prowadzony przez Neo Magnetics, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie antyradary.sklep.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://antyradary.sklep.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. W zamówieniu Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych towarów,
b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale V Formy płatności i nadpłaty.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT.

II. Zmiany w zamówieniach


1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w sekcji Kontakt. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko po wysłaniu potwierdzenia z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

III. Ceny towarów


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w Koszyku zakupów w zależności od wielkości zamówienia i wybranej formy zapłaty. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji Koszty wysyłki.

IV. Czas realizacji zamówienia


1. Czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie nie więcej niż 48 godzin, jednak nie jest to termin wiążący. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

- firma kurierska Siódemka, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.

Podany wyżej termin jest terminem deklarowanym przez firmę kurierską.

- odbiór osobisty w Punkcie Odbioru, po uzgodnieniu terminu poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w sekcji Kontakt.

4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej (cena wysyłki ustalana każdorazowo w zależności od wielkości zamówienia i kraju dostawy):

- Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,
- Poczta Polska: przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych,
- przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.


Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę.

5. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską (cena wysyłki ustalana każdorazowo w zależności od wielkości zamówienia i kraju dostawy):

- Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni,
- Poczta Polska: przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,
- przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej (tzw. płatność za pobraniem). Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;

- Przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności (przelewy24.pl);

- Płatność przy odbiorze gotówką w Punkcie Odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;

- Szczegółowy spis dostępnych metod zapłaty znajduje się w sekcji Płatności.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane kartą kredytową online za pośrednictwem operatora płatności, przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym.

3. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

4. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, PayPal lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.

6. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

-  jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu,

- jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie,

- jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w Punkcie Odbioru po uprzednim umówieniu terminu. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

VI. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku Klient powinien dostarczyć towar na adres sklepu:

Neo Magnetics
ul. Rybnicka 15/17
52-016 Wrocław

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemną informację o powodzie reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VII. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz pisemnym wyrażeniem woli zwrotu towaru.

3. Sklep gwarantuje zwrot wartości zwróconego towaru oraz kosztów przesyłki do Klienta wg kosztów najtańszej dostępnej w Sklepie opcji wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale V "Formy płatności i nadpłaty". Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:

Neo Magnetics
ul. Rybnicka 15/17
52-016 Wrocław

2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.


IX. Dane osobowe


1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie antyradary.sklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

„Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

Poszukujesz prezentu dla bliskich?

Nasze propozycje doskonałych prezentów oznaczyliśmy choinką :)